Είμαστε
όλοι κομμάτια του puzzle, όλοι μοναδικοί, όλοι απαραίτητοι

Σχετικά με εμάς

Η ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό να φέρει ένα φρέσκο αέρα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα. Την Puzzle αποτελούν καταξιωμένοι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ατόμων από ευπαθείς κοινωνικών ομάδες και στη διοίκηση κοινωνικών οργανισμών με ειδίκευση στο χώρο της αναπηρίας.
Εμπνεόμαστε από τις αρχές της κοινωνικής ένταξης και της ισότιμης, ενεργής συμμετοχής όλων.

Πιστεύουμε ότι κάθε μέλος της κοινότητας αξίζει σεβασμό, ίση μεταχείριση και ευκαιρίες να συνεισφέρει και δεσμευόμαστε να αναλάβουμε δράσεις για να κάνουμε πράξη αυτό το όραμα. Γιατί είμαστε όλοι κομμάτια του παζλ, όλοι μοναδικοί, όλοι απαραίτητοι.

Μέλος του διεθνούς δικτύου:

Τομείς δράσης

Συμβουλευτική οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Η πολύχρονη θεωρητική και πρακτική εμπειρία των στελεχών μας, μας επιτρέπει να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου οι οποίες περιλαμβάνουν

  • ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
  • capacity building
  • εκπαίδευση προσωπικού
  • Εξερεύνηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
  •  Δικτύωση με άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς

Έρευνα

Στην επιστημονική μελετητική ομάδα της ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle συμμετέχουν επιστήμονες με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση, την ψυχολογία και την κοινωνική ένταξη. Στελέχη της ομάδας μας έχουν εκπονήσει μελέτες και έρευνες για ένα πλατύ πεδίο κοινωνικής δράσης όπως πχ για τον εθελοντισμό, την μη τυπική εκπαίδευση, την ποιότητα ζωής των ΑμεΑ, την απασχολισιμότητα, την στέγαση με υποστήριξη κ.ά.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης επαγγελματιών

Ακολουθούμε τις πλέον σύγχρονες πρακτικές σε ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο διεθνώς.

Ανάπτυξη προϊόντων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στην παρούσα φάση σε συνεργασία με τον Σουηδικό οργανισμό MTM και το ερευνητικό κέντρο RIX του East London University εργαζόμαστε στην ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού εργαλείου το οποίο θα προωθεί την πρόσβαση στην πληροφορία για άτομα με περιορισμένες δυνατότητες κατανόησης

Σύνταξη προτάσεων και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. Erasmus+).

Έχουμε συντάξει επιτυχημένες προτάσεις στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Erasmus+ για τη δική μας εταιρία αλλά και για φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Μελέτες

Τα μέλη της ομάδας Puzzzle συνέταξαν την πρόταση και υλοποιούν τo έργο «Developing Easy to Read formats for persons with Intellectual disabilities» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Rix Centre του East London University, το Σουηδικό κέντρο ΜΤΜ, το Jaunuoliu Dienos Centras από τη Λιθουανία και το κέντρο Smialek από την Πολωνία. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή σύμπραξη οργανισμών και εμπειρογνομόνων από διαφορετικές χώρες και πεδία ενδιαφέροντος με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών που κάνουν την πληροφορία προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένες δυνατότητες κατανόησης. Στο πλαίσιο του έργου αξιοποιούνται η τεχνογνωσία της μεθοδολογίας easy to read και η χρήση εργαλείων πολυμέσων (multimedia) με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας και την πρόσβαση των ατόμων με νοητικές αναπηρίες στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Ομάδα puzzle

Την Puzzle αποτελούν έξι καταξιωμένοι επαγγελματίες, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το χώρο των υπηρεσιών που παρέχουν υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε ερευνητικό, πρακτικό και διοικητικό επίπεδο.

Δικτύωση

Στην Puzzle δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη δικτύωση με επαγγελματίες και οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στην δημιουργική επικοινωνία, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη μεταφορά τεχνογνωσίας. Συμμετέχουμε σε πολύ σημαντικά διεθνή δίκτυα όπως το EASPD, το Caravan και το Citizen Network και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε στενές και εποικοδομητικές συνεργασίες με άτομα και φορείς που βρίσκονται στην πρωτοπορία της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας διεθνώς .

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634

Τηλέφωνο: 211 0128379

Email: info@puzzle-se.eu

«We are like pieces in a jigsaw puzzle. We are all unique, and have our own special place in the puzzle of the universe. Without each of us, the puzzle is incomplete.»

Rod Williams, Musician