Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

EASE

Το πρόγραμμα αφορά την απλή και προσβάσιμη πληροφορία – Easy Language. Οι στόχοι αυτού του έργου είναι οι εξής:

– Η διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξη οδηγιών σχετικά με τη σημασία της καλής ποιότητας κειμένων σε Easy Language (EL) και πως μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τέτοια κείμενα.

– Η ανάπτυξη τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες/ παρόχους υπηρεσιών, για το πως να δημιουργούν κείμενα σε Easy Language.

– Πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών ενοτήτων μέσω 2 συνεδριών εκπαίδευσης του εκπαιδευτή.

Για την επίτευξη των παραπάνω, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά δραστηριοτήτων όπως έρευνα γραφείου, συνεργασία για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων, πιστοποίηση και δοκιμή

των εκπαιδευτικών ενοτήτων καθώς και ενέργειες δημοσιοποίησης με τα αποτελέσματα του έργου.

Το πρόγραμμα Easy, Accessible, Simple and Effective (E.A.S.E) χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και υλοποιήθηκε το 2024. Στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από την Puzzle, συμμετείχαν οι:

KUMMISSJONI GHAD-DRITTIJIET TA’ PERSUNI B’DIZABILITA (Μάλτα)

Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (Κύπρος)

Boarve konsult AB (Σουηδία)