Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

INCLUJOBS

Το INCLUJOBS στοχεύει στη μείωση του χάσματος στο δικαίωμα για εργασία ατόμων με νοητική αναπηρία, προωθώντας την εργασιακή ένταξή τους μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τρεις κύριες ομάδες στόχου: τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, τις επιχειρήσεις, καθώς  και τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

  • Την παροχή απαραίτητης γνώσης σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ώστε να καθοδηγούν τα άτομα με νοητική αναπηρία που  συνοδεύουν στην αναζήτηση εργασίας.
  • Την ευαισθητοποίηση στελεχών επιχειρήσεων για τη σπουδαιότητα της εργασιακής ένταξης ΑμεΑ, μέσω πληροφοριακού υλικού που αφορά τις δυνατότητες των ατόμων με νοητική αναπηρία, καθώς και τα οφέλη της εργασιακής τους ένταξης.
  • Την παροχή απαραίτητων εργαλείων και γνώσης στα άτομα με νοητική αναπηρία στην αναζήτηση και απόκτηση εργασίας στους τομείς του Τουρισμού, της Βιομηχανίας και των νέων Τεχνολογιών.
  • Τη δημιουργία ενός ψηφιακού χώρου (Πλατφόρμας) σύνδεσης μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων ομάδων στόχου, που θα οδηγήσει στην αύξηση των ευκαιριών εργασιακής ένταξης ατόμων με νοητική αναπηρία.

https://inclujobs-project.eu/

Το πρόγραμμα Holistic Learning for Job Inclusion of People with Intellectual Disabilities (INCLUJOBS) χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και υλοποιήθηκε στο διάστημα 2022-2024. Στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από την Puzzle, συμμετείχαν οι:

ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE CONEXAS Y

AFINES (Ισπανία)

VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE – VITECO SRL (Ιταλία) 

AUSTRIAN ASSOCIATION OF INCLUSIVE SOCIETY (AIS) – (Αυστρία)

Σύλλογος Γονέων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου (Ρέθυμνο)

INCLUJOBS