Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

ELPIDA PROJECT

Ο κύριος στόχος του προγράμματος ELPIDA ήταν να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με νοητική υστέρηση, ενισχύοντας τα μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα τους γονείς τους με την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να υποστηρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους ανεξάρτητα από ηλικία.

Έξι οργανισμοί από πέντε ευρωπαϊκές χώρες συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τους γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, διαθέσιμη σε έξι γλώσσες, περιλαμβάνει έξι διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες που στοχεύουν στην παροχή κατάρτισης, ευαισθητοποίησης ή / και αλλαγής συμπεριφοράς στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Επικοινωνίας, της Γήρανσης, της Διαχείρισης Άγχους, της Μετάβασης στην ενήλικη ζωή και της Σεξουαλικής υγείας.

Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στην Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση του έργου ELPIDA που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2019 στις Βρυξέλλες.

Project website: https://www.elpida-project.eu/index.php/el/the-project

Το πρόγραμμα ELPIDA: “E‐LEARNING PLATFORM FOR INTELLECTUAL DISABILITY AWARENESS” χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και υλοποιήθηκε στο διάστημα 2017-2019. Στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από την Puzzle, συμμετείχαν οι:

Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας (Κρήτη)

EUROPEAN PARENTS ASSOCIATION

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) (Δανία)

Internationaler Bund (IB) Südwest gGmbH Region Mitte (Γερμανία)

Oslo Metropolitan University (Νορβηγία)

ELPIDA PROJECT