Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

SKILLS II

Στόχος του SKILLS II ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων και η αλλαγή της ζωής μέσω της αυτοκαθοριζόμενης υποστήριξης. Ο κύριος σκοπός των υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία είναι η κοινωνική ένταξη και η ισότιμη ιδιότητα του πολίτη για τα άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, συχνά τα άτομα με αναπηρία βιώνουν ότι είτε τα συστήματα υποστήριξης δεν υποστηρίζουν τις ατομικές επιλογές, είτε ότι το προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες αναπηρίας δεν έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να υποστηρίξει τα άτομα ατομικά, είτε ότι οι διευθυντές/οι επικεφαλής κοινωνικοί λειτουργοί/οι κοινοτικοί ηγέτες δεν διαθέτουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την προώθηση της αλλαγής στους οργανισμούς τους. Πολλά άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αναγκάζονται να αποδέχονται παθητικά τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που τους προσφέρονται, ακόμη και αν αυτό το είδος υποστήριξης και υπηρεσιών δεν είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Η αυτοκαθοριζόμενη υποστήριξη είναι ένας υφιστάμενος μηχανισμός για τα άτομα με αναπηρία ώστε να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο και ελευθερία επιλογών στην καθημερινή τους ζωή, αλλά δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη, παρόλο που έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τα άτομα με αναπηρία και τους οργανισμούς να οργανώνουν τις υπηρεσίες με ανθρωποκεντρικό τρόπο.

Με στόχο την αύξηση της ζήτησης για την πρωτογενή μάθηση σχετικά με την αυτοκατευθυνόμενη υποστήριξη, συνεργαστήκαμε με:

  • Κοινωνικούς λειτουργούς που αξιολογούν τις ανάγκες και αναπτύσσουν λύσεις υποστήριξης
  • Διευθυντές σε φορείς παροχής υπηρεσιών που μπορούν να προσαρμόσουν τον τρόπο εργασίας τους για να υποστηρίξουν την αυτοκατεύθυνση
  • Επικεφαλής του συστήματος που μπορούν να αυξήσουν τις ευκαιρίες των ατόμων να χρησιμοποιούν την αυτοκατευθυνόμενη υποστήριξη

https://easpd.eu/project-detail/skills-ii/

Το πρόγραμμα SKILLS II – Improving skills, changing lives χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και υλοποιήθηκε μέσα στο διάστημα 2019-2022. Στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από την Puzzle, συμμετείχαν οι:

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSAATIO (Φινλανδία)

EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES (Βέλγιο)

Anffas Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Ιταλία)

The Centre for Welfare Reform Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

In Control Scotland (Ηνωμένο Βασίλειο)

CONFEDERACION PLENA INCLUSION ESPANA (Ισπανία)

FUNDACION APROCOR Spain

SKILLS II