Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Easynews

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που επιτρέπει την απομαγνητοφώνηση ευανάγνωστων κειμένων, ενθαρρύνοντας το ενδιαφέρον για τη δημοσιογραφία και την ανάγνωση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω των ΤΠΕ, διευκολύνοντας την κατανόηση του κόσμου και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην πληροφορία.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Δημιουργία ενός εγχειριδίου προσβάσιμου γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και προσαρμογή κειμένων για εύκολη ανάγνωση.
  • Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και της ψηφιακής πύλης EASYNEWS για τη δημιουργία εργαστηρίων για την προσαρμογή των ειδήσεων σε εύκολη ανάγνωση με βάση τη χρήση των ΤΠΕ.
  • Δημιουργία οδηγού για γονείς παιδιών και νέων με αναπηρία για την προώθηση αναγνωστικών συνηθειών.

Το πρόγραμμα Accessible Digital Journalism and Media Literacy for People with Intellectual Disability (Easynews) χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και υλοποιήθηκε στο διάστημα 2020-2022. Στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από την Puzzle, συμμετείχαν οι:

Association for the care of people with intellectual disabilities in Villena and the region (Ισπανία)

ASSOCIATION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE CONEXAS Y AFINES (Ισπανία)

EURO-NET (Ιταλία)

AUSTRIAN ASSOCIATION OF INCLUSIVE SOCIETY (AIS) (Αυστρία)

FUB STOCKHOLM (Σουηδία)

EASYNEWS LOGO