Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Parenting Together

Βασιζόμενο στην επιτυχία του ELPIDA, ο κύριος στόχος του παρόντος έργου ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία (ΑΜΕΑ) μέσω της ενδυνάμωσης των μελών της οικογένειας και ιδίως των γονέων των ΑΜΕΑ και της ευαισθητοποίησής τους σχετικά με τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης των αναγκών των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων με νοητική αναπηρία.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που παρέχει διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν τους κύριους τομείς που έχουν εντοπιστεί ότι οι οικογένειες των ΑΜΕΑ χρειάζονται κατάρτιση, ευαισθητοποίηση ή/και αλλαγή στάσης.

Οι ενότητες καλύπτουν θέματα που θέτουν τις κύριες προκλήσεις στη ζωή των οικογενειών με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρότερα παιδιά:

  • Ο δρόμος προς τη διάγνωση
  • Συνεργασία με τους επαγγελματίες και ανάπτυξη στο σπίτι
  • Επιλογές ενταξιακής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης
  • Καθολικός σχεδιασμός
  • Ενσωμάτωση της οικογένειας και της κοινότητας
  • Ευημερία των γονέων

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των 30 μηνών αναπτύχθηκαν και άλλα πνευματικά προϊόντα, όπως ένα εγχειρίδιο συστήματος διαχείρισης περιπτώσεων που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ένα πλαίσιο κατάρτισης και καθοδήγησης για τους υποστηρικτές γονέων και συνομηλίκων, καθώς και μια εργαλειοθήκη συνηγορίας για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή με την υποστήριξη της πολιτικής.

https://course.parentingtogether.eu/?lang=el

https://parentingtogether.eu/

Το πρόγραμμα Parenting Together χρηματοδοτήθηκε από το ERASMUS+ και υλοποιήθηκε στο διάστημα 2020-2023. Στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από την Puzzle, συμμετείχαν οι:

Kincs O Alapitvany (Ουγγαρία)

STICHTING INTERNATIONAL PARENTS ALLIANCE (Ολλανδία)

‘Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Κρήτη)

Pais-em-Rede, Associação (Πορτογαλία)

Parenting Together