Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

EACL

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή, η ενασχόληση με τον αθλητισμό μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο

στην ατομική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Ο αθλητισμός μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ένταξης και την προώθηση της ανάπτυξής τους.

Ο στόχος του προγράμματος EACL είναι η προώθηση του ποδοσφαίρου για άτομα με αναπηρία. Το έργο EACL στοχεύει στην προώθηση ενός αθλήματος ως εργαλείου για την

κοινωνική ένταξη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν αθλητικές οργανώσεις και ενώσεις που ήδη υλοποιούν αθλητικές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες. Η ομάδα έργου θα δημιουργήσει ασφαλείς και ελκυστικές ρυθμίσεις που παρακινούν τα ΑΜΕΑ να συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις για τη συμμετοχή στον αθλητισμό. Αυτό θα επιτευχθεί παρέχοντας εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σε ειδικούς που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό. Ως βοηθητικό εργαλείο για το αθλητικό προσωπικό στην υλοποίηση ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων για διαφορετικές ομάδες-στόχους ατόμων με νοητική αναπηρία, θα δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο για προσαρμογές χωρίς αποκλεισμούς στο ποδόσφαιρο. Το έργο προβλέπει την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, σωματικής και ψυχικής υγείας, και ευημερίας των ατόμων με άτομα με αναπηρία, καθώς και των εμπλεκόμενων μερών, μέσω της εκπαίδευσης και της πιλοτικής φάσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, θα αναπτυχθούν συστάσεις πολιτικής για τη συμπερίληψη των ατόμων με νοητική αναπηρία με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προώθηση του αθλητισμού ως μέσου ένταξης. Η προώθηση σωματικών δραστηριοτήτων για και με άτομα με νοητική αναπηρία αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της EACL και το ποδόσφαιρο, όντας το πιο ευρέως δημοφιλές άθλημα παγκοσμίως, έχει τη δυνατότητα να είναι το καταλληλότερο μέσο για την επίτευξη κοινωνικής ένταξης και βελτίωση της συνολικής σωματικής και ψυχικής ευεξίας.

Το πρόγραμμα European All are Champions League for PwID: Developing fundamentals for football inclusion (EACL) χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus Sport και υλοποιήθηκε το 2024. Στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από την Puzzle, συμμετείχαν οι:

ISTARSKA SPORTSKA AKADEMIJA (ISA) (Κροατία)

Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία

FUNDACIO PRIVADA FUTBOL CLUB BARCELONA (Barca Found) (Ισπανία)