Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Day Center WITHOUT WALLS

Σκοπός του προγράμματος ήταν η συλλογή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πρωτοβουλίες που προωθούν την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία στην κοινότητα, υποστηρίζοντάς τα να εγκαταλείψουν τα κέντρα ημέρας και να δραστηριοποιηθούν μέσω του εθελοντισμού, της απασχόλησης ή της συμμετοχής στα κοινά.

Η ιδέα ενός κέντρου ημέρας δεν είναι πάντα θετική, συχνά τα κέντρα ημέρας μπορεί να είναι:

 • Ιδρυματικά – ελέγχουν τι κάνουν οι άνθρωποι
 • απομονωμένα – δεν συνδέονται με την κοινότητα
 • ασφυκτικά – δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να συνεισφέρουν

Συχνά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι τοίχοι ενός κέντρου παρέχουν ασφάλεια. Αλλά οι τοίχοι δεν δημιουργούν ασφάλεια, αυτό που δημιουργεί ασφάλεια είναι:

 • η πεποίθηση ότι η φωνή τους θα ακουστεί
 • ο έλεγχος της ζωής τους
 • οι ισχυρές συνδέσεις με άλλους
 • η ενεργή συμμετοχή στη κοινότητα

Στόχος του έργου ήταν η διερεύνηση πώς τα κέντρα ημέρας μπορούν να αποτελέσουν ένα διαφορετικό είδος χώρου και να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει να είσαι ένα Κέντρο Ημέρας Χωρίς Τείχη. Ο πρώτος μας ορισμός είναι ότι ένα Κέντρο Ημέρας Χωρίς Τείχη είναι μια κοινότητα όπου:

 • Η εργασία που κάνουν οι άνθρωποι έχει πραγματικό νόημα για αυτούς
 • Οι άνθρωποι έχουν την κυριότητα και την ελευθερία στην εργασία τους
 • Η κοινότητα είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη
 • Οι άνθρωποι δημιουργούν μια φιλόξενη και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητα
 • Οι άνθρωποι συνεργάζονται ως ίσοι προς αμοιβαίο όφελος
 • Οι άνθρωποι είναι φορείς ευρύτερης κοινωνικής αλλαγής στην κοινότητά τους
 • Οι άνθρωποι βρίσκουν και διαμορφώνουν βαθύτερες προσωπικές σχέσεις

https://citizen-network.org/library/day-centres-without-walls.html

Το πρόγραμμα Day Centers Without Walls (DC WITHOUT WALLS) χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και υλοποιήθηκε στο διάστημα 2019-2020. Στο πρόγραμμα αυτό, πέρα από την Puzzle, συμμετείχαν οι:

Σύλλογος Γονέων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου (Ρέθυμνο)

Jaunuoliu dienos centras (Λιθουανία)

Papillons Blancs de Lille (Γαλλία)

Cooperativa sociale Kara Bobowski (Ιταλία)

The Centre for Welfare Reform Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

DAYCENTERS WITHOUT WALLS LOGO