Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

EASE

Το πρόγραμμα αφορά την απλή και προσβάσιμη πληροφορία – Easy Language. Οι στόχοι αυτού…

SPOTI

Στόχος του προγράμματος ήταν η συλλογή καλών πρακτικών και πετυχημένων δράσεων για την ενδυνάμωση…

SKILLS II

Στόχος του SKILLS II ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων και η αλλαγή της ζωής…

Parenting Together

Βασιζόμενο στην επιτυχία του ELPIDA, ο κύριος στόχος του παρόντος έργου ήταν η βελτίωση…

INCLUJOBS

Το INCLUJOBS στοχεύει στη μείωση του χάσματος στο δικαίωμα για εργασία ατόμων με νοητική…

ELPIDA PROJECT

Ο κύριος στόχος του προγράμματος ELPIDA ήταν να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων…

Easynews

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που επιτρέπει την απομαγνητοφώνηση ευανάγνωστων κειμένων,…

EACL

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία στην καθημερινή τους…