Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Συνεργασίες

Συμμετέχοντας τόσο ως άτομα όσο και ως εκπρόσωποι οργανισμών σε διεθνή δίκτυα όπως το EASPD για την αναπηρία, το δίκτυο Easy to Read για τη μέθοδο Easy to Read, το Citizen Network, το Caravan 2000 κ.ά., τα μέλη μας πιστεύουν στη διεθνή συνεργασία, στη χρήση μεθόδων και εργαλείων που παράγονται μέσα από την από κοινού ανάπτυξη επιστημονικών εργασιών όπως μελέτες, έρευνες, δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε πυλώνα μεταφοράς γνώσης βέλτιστων πρακτικών στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην προώθηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας.

Έχουμε επίσης καλές σχέσεις συνεργασίας με ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.