Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Διαχείριση Πένθους

Ένας οδηγός για ανθρώπους με νοητική αναπηρία

Οι συντάκτες του παρόντος εγχειριδίου θέλουν καταρχήν να αναγνωρίσουν την συμβολή πολλών ανθρώπων με αναπηρία που στην πάροδο των χρόνων έχουν μοιραστεί μαζί τους προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα δομώντας με αυτό τον τρόπο την βάση αυτού του. Χωρίς τις δικές τους προσωπικές  ιστορίες και την έμμεση συμμετοχή τους, δεν θα ήταν δυνατή η παραγωγή αυτού
του εγχειριδίου.

Η ανάγκη για την εκπόνηση του οδηγού αλλά και όλου του υλικού προέκυψε μέσα από κοινά βιώματα, θλίψης και απώλειας που μοιράστηκαν οι συντάκτες με ανθρώπους με αναπηρία με τους οποίους δουλεύουν για σχεδόν είκοσι έτη.

Τέλος, οι συντάκτες του οδηγού θέλουν να ευχαριστήσουν το Ίδρυμα Ίωάννης Λάτσης και τα στελέχη του για την υιοθέτηση και την υποστήριξη της ιδέας τους.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για άτομα με νοητική υστέρηση και τους φροντιστές τους προκειμένου να διαχειριστούν το πένθος και την απώλεια. Έχει δομηθεί με βάση πληροφορίες από διαθέσιμες έρευνες και κλινικές δημοσιεύσεις καθώς και εμπειρία που βασίζεται στην εργασία με άτομα με αναπηρία.

Το υλικό μας δεν είναι απόλυτο ή καθόλα πλήρες. Έχει δοθεί προσοχή να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό σχετίζονται με πολλούς ανθρώπους με αναπηρίες και διαφορετικής μορφής ανάγκες επικοινωνίας, ωστόσο, αποφάσεις σχετικά
με την αναζήτηση τυχόν θεραπευτικών υπηρεσιών παραμένουν ευθύνη του ατόμου και / ή του φροντιστή τους.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ σε καμία περίπτωση δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν επαγγελματίες και θεραπευτές ψυχικής υγείας.

Οι συντάκτες δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για συνέπειες που θα προκύψουν από την εσφαλμένη χρήση του εγχειριδίου ή από τυχόν παράληψη ενεργειών που έπρεπε να γίνουν για να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των τελικά
ωφελούμενων.

Η δημιουργία του οδηγού αποτελεί μέρος του σχεδίου μας το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του τρίτου κύκλου του
προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για την περίοδο 2018/2019. Πιο συγκεκριμένα, αφορά μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο
του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ίωάννη Σ. Λάτση, το ΤΊΜΑ Κοινωφελές
Ίδρυμα, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντοπούλου, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Εισαγωγή

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι:

  • Να παρέχει στα άτομα με νοητική υστέρηση και τους υποστηρικτές τους (οικογένεια,
    φροντιστές, επαγγελματίες κλπ.) μια γενική εικόνα της διαδικασίας του πένθους και της απώλειας.
  • Να επισημανθεί το εύρος και το μέγεθος των αναγκών των ατόμων με αναπηρία που μπορεί να βρίσκονται σε διαδικασία πένθους.
  • Να παρέχει αποτελεσματικές στρατηγικές για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία στην διαχείριση πένθους και της απώλειας.

Η χρήση των εικόνων μέσα στον οδηγό έγινε με σκοπό να βοηθήσουν στην κατανόηση ανθρώπους που έχουν δυσκολία στην ανάγνωση.

Πιθανά για κάποιους επαγγελματίες ή και κάποια άτομα το είδος των εικόνων (σκίτσα με συμβολικό χαρακτήρα) να μην είναι κατανοητά. Σε αυτή την περίπτωση ίσως θα ήταν καλύτερα να αντικατασταθούν με πραγματικές εικόνες από την ζωή του ατόμου. Οι συντάκτες του οδηγού διατίθενται να παρέχουν τον οδηγό ως «ανοικτό κείμενο» για να διευκολύνουν αυτές τις
περιπτώσεις. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Γιατί αυτός ο οδηγός;

Είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη υποστήριξη, όπου και όταν ζητείται, για την αντιμετώπιση του πένθους και της απώλειας. Τα άτομα με αναπηρία ενδέχεται να χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες τους. Η παροχή της κατάλληλης υποστήριξης, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, κοινωνικούς παράγοντες, γνωστικούς παράγοντες και
επίσης παράγοντες επικοινωνίας, που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στον τρόπο που ένα άτομο με αναπηρία βιώνει και εκφράζει το πένθος
του.

Ο οδηγός συντάχθηκε με γνώμονα τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και περιλαμβάνει πληροφορίες και στρατηγικές που είναι εύκολα κατανοητές για πολλούς ανθρώπους.

Σε ποιον απευθύνεται αυτός ο οδηγός;

Ο οδηγός μιλά για το πένθος και την απώλεια και παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για τρόπους αντιμετώπισης τους. Είναι γραμμένος με έναν εύκολο στην ανάγνωση τρόπο, ώστε να απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση που έχουν δυσκολίες στο διάβασμα. Περιέχει εικόνες και κείμενο που στοχεύουν να δώσουν την κατάλληλη πληροφορία με τον κατάλληλο τρόπο.

Τι είναι το πένθος;

Τι είναι το πένθος;

Πένθος είναι αυτό που νιώθουμε μετά από μια μεγάλη απώλεια ή ένα θάνατο. Κάθε άνθρωπος νιώθει διαφορετικά μετά από τον θάνατο κάποιου δικού του προσώπου. Κάποιοι αισθάνονται πολύ πόνο και στεναχώρια. Κάποιοι άλλοι το ξεπερνούν πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.

Τι είναι μια μεγάλη απώλεια;

Πένθος είναι αυτό που νιώθουμε μετά από μια μεγάλη απώλεια ή ένα θάνατο. Κάθε άνθρωπος νιώθει διαφορετικά μετά από τον θάνατο κάποιου δικού του προσώπου. Κάποιοι αισθάνονται πολύ πόνο και στεναχώρια. Κάποιοι άλλοι το ξεπερνούν πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.

Κάποιος πεθαίνει:

Κάποιος πεθαίνει

Ένα ζωάκι πεθαίνει:

Ένα ζωάκι πεθαίνει

Μια σχέση μας, τελειώνει:

Μια σχέση μας, τελειώνει

Κάτι που θέλαμε πολύ δεν γίνεται πραγματικότητα:

Κάτι που θέλαμε πολύ δεν γίνεται πραγματικότητα

Για κάποιο λόγο δεν είμαστε πια ικανοί να κάνουμε πράγματα που κάναμε συνήθως:

Για κάποιο λόγο δεν είμαστε πια ικανοί να κάνουμε πράγματα που κάναμε συνήθως