Στις 17 και 18 Νοεμβρίου, στα γραφεία μας, φιλοξενήσαμε την εναρκτήρια συνάντηση του έργου μας Erasmus + KA2 Day Centres Without Walls.

Το έργο αποτελεί πρωτοβουλία 6 οργανισμών από 5 χώρες της ΕΕ με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών που συμβάλουν στην ενίσχυση της ένταξης και της συμμετοχής στην ενεργό ζωή της κοινότητας για τους αποδέκτες των υπηρεσιών κέντρων ημέρας, ως ισότιμα μέρη με λόγο και συμβολή.

Σε αυτή την πρώτη συνάντηση είχαμε την χαρά να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να θέσουμε τα βασικά κριτήρια για την έρευνα μας.