Η ΚΟΙΝΣΕΠ Puzzle συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 “E-learning platform for intellectual disability awareness – ELPIDA”. Στο πρόγραμμα αυτό 6 οργανώσεις από 5 Ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για γονείς με παιδιά με Νοητική υστέρηση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει 6 ενότητες που στοχεύουν στην παροχή κατάρτισης, ευαισθητοποίησης και / ή αλλαγής συμπεριφοράς και θα καλύπτουν τομείς όπως επικοινωνία, διαχείριση άγχους, μετάβαση στην ενηλικίωση, δικαίωμα στην εργασία, προσωπικές σχέσεις και γήρας. Όλες οι ενότητες θα διατίθενται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Δανικά και Νορβηγικά. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 2 χρόνια και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.elpida-project.eu