Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Συνεργασίες και Δικτύωση για Καλύτερες Κοινωνικές Υπηρεσίες

Ανάλυση της σημασίας της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς και πώς η Puzzle χτίζει δίκτυα για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών.