Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Puzzle δίνοντας μεγάλη έμφαση στην κοινωνική ένταξη και στα ίσα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο σε μεθόδους πρόσβασης και διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της πληροφόρησης ατόμων με νοητική υστέρηση. Πρόκειται να προσεγγίσουμε μεθόδους όπως την Easy to read, την Easy to understand και άλλες. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι αξιοποιούν την σύγχρονη τεχνολογία, προσαρμόζουν γραπτό και προφορικό λόγο και γενικότερα διευκολύνουν ανθρώπους με δυσκολία στην ανάγνωση και την κατανόηση πληροφοριών.