Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Πώς η Κοινωνική Φροντίδα Μπορεί να Μεταμορφώσει Κοινότητες

Μελέτη περιπτώσεων και επιτυχημένα παραδείγματα από τη δράση της Puzzle που δείχνουν πώς η κοινωνική φροντίδα έχει μεταμορφώσει κοινότητες.