Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Ο Οδηγός της Puzzle για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρει η Puzzle για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων που υποστηρίζει.