Ολοκληρώθηκε προ ημερών η υλοποίηση του σχεδίου, «Η Διαχείριση του πένθους και της απώλειας από άτομα με νοητική υστέρηση».

Το σχέδιό μας υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» για την περίοδο 2018/2019. Πιο συγκεκριμένα, αφορά μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, τη Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντοπούλου, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Περιελάμβανε βιβλιογραφική έρευνα, διερεύνηση αναγκών, δημιουργία υλικού, εκπαιδεύσεις και διάχυση του υλικού. Οι οδηγοί που δημιουργήθηκαν, ένας για επαγγελματίες και οικογένειες  και ένας για τα ίδια τα άτομα  είναι διαθέσιμοι εδώ.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους με όποιον τρόπο συνέβαλαν στην υλοποίηση του σχεδίου μας και δεσμευόμαστε για την συνέχιση του σε διάφορα επίπεδα.