Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Η Σημασία της Κοινωνικής Φροντίδας για Ευάλωτες Ομάδες

Εξετάζουμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνική φροντίδα στη βελτίωση της ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και πώς η Puzzle συμβάλλει σε αυτό.