Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Η Μελλοντική Κατεύθυνση της Κοινωνικής Φροντίδας στην Ελλάδα

Συζήτηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα και πώς η Puzzle σκοπεύει να ηγηθεί των εξελίξεων.