Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Η Επιρροή της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης στις Δράσεις μας

Πώς η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+, έχει ενισχύσει τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Puzzle.