Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Επαγγελματίες Κοινωνικής Φροντίδας

Ανασκόπηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει η Puzzle για επαγγελματίες του χώρου της κοινωνικής φροντίδας.