Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Βελτίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μέσω Έρευνας

Παρουσίαση των ερευνητικών μελετών της Puzzle και πώς τα ευρήματά τους συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.