Η Puzzle είναι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καινοτόμων προγραμμάτων.

Διεύθυνση: Ναϊάδων 8, Αθήνα 11634
Τηλέφωνο: 211 0128379

Από την Θεωρία στην Πράξη: Πραγματικά Παραδείγματα Επιτυχίας

Περιγραφές συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου η παρέμβαση της Puzzle είχε θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ατόμων και των κοινοτήτων.